Przepisy BHP – co ile należy się odzież robocza?

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy potrzebujesz odpowiedniego stroju. Odzież ma zapewniać doskonały komfort i wygodę, wyróżniać kadrę spośród klientów i gości lub gwarantować nienaganną ochronę. Przepisy BHP regulują obowiązki pracodawcy dotyczące sytuacji, w których powinien dostarczyć swoim pracownikom ubranie robocze.

Odzież robocza a przepisy Kodeksu Pracy

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy: “Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, które spełnia wymagania określone w Polskich Normach w sytuacjach, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Odzież dla osób zatrudnionych stanowi własność pracodawcy oraz jest przydzielana nieodpłatnie. Pracownik ponosi jednak pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mienie. Jeśli zostanie utracone lub zniszczone z jego winy, jest zobowiązany oddać kwotę równą niezamortyzowanej części wyposażenia. Co więcej, w chwili rozwiązania umowy musi ją oddać właścicielowi.

Co ile przysługuje odzież robocza?

Przepisy BHP nie regulują kwestii, co ile należy się pracownikowi odzież robocza. Zależy to od indywidualnych ustaleń pomiędzy pracodawcą a zatrudnionymi lub ich przedstawicielami. Przyjęte regulacje powinny zostać odnotowane w wewnątrzzakładowych przepisach. Kierownik wyznacza okres używalności oraz rodzaj stosowanej odzieży ochronnej i obuwia roboczego. Bierze pod uwagę specyfikę stanowiska pracy, stopień zabrudzenia, stan technologiczny maszyn, itp.

Czy można pracować we własnej odzieży roboczej?

Pracodawca może dopuścić kadrę do korzystania z własnych ubrań, jeżeli jest to możliwe na określonym stanowisku, a pracownik wyraża zgodę. Odzież musi jednak spełniać standardy BHP oraz wspólnie ustalone normy. Kodeks Pracy informuje także, że pracownikowi, który używa własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 2, pracodawca zobowiązany jest wypłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości aktualnej ceny zakupu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *