Jakie normy i certyfikaty powinna spełniać odzież ochronna

Pracownicy, którzy wykonują pracę o podwyższonym ryzyku oraz w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych, muszą zostać wyposażeni w specjalistyczną odzież ochronną. Ubrania oraz akcesoria powinny spełniać restrykcyjne normy jakości i bezpieczeństwa, a także wymagania technologiczne, sanitarne oraz BHP. Uwzględniają one specyfikę danego stanowiska pracy, a więc: możliwość rozdarcia i przetarcia, obecność ciekłych chemikaliów i paliw, oddziaływanie temperatur oraz ryzyko zawilgocenia i zaplamienia.

Normy odzieży roboczej zostały dokładnie opisane w Polskich Normach. Większość z nich podlega europejskiemu standardowi wydajności (opisanemu przez dyrektywę 89/686/ EWG), który rozróżnia trzy podstawowe kategorie w zależności od stopnia ryzyka.

  • Kategoria I – odzież robocza chroni pracowników przed minimalnymi zagrożeniami.
  • Kategoria II – odzież robocza chroni przed szkodliwymi czynnikami, które nie zagrażają życiu i nie powodują trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika.
  • Kategoria III – specjalistyczna odzież robocza chroni przed czynnikami, które mogą spowodować uraz dla pracownika.

Odzież ochronna musi również uwzględniać poziom przepuszczalności powietrza oraz wszystkie te elementy, który wpływają na komfort noszenia ubrań przez pracowników.

Na jakich stanowiskach wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej?

  • Wykonywanie prac w narażeniu na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych, biologicznych i rakotwórczych, a także płynów.
  • Oczyszczanie odlewów, piaskowanie lub śrutowanie wyrobów, spawanie, kucie oraz odlewanie metali.
  • Prace w narażeniu na kontakt z wilgotnymi lub mokrymi ściankami, deszczem lub chłodem, wysokimi temperaturami, ostrymi krawędziami oraz gorącymi odpryskami.

Ubranie robocze a odzież ochronna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP istnieje rozróżnienie pomiędzy odzieżą ochronną oraz ubraniem roboczym. Pierwsza kategoria zalicza się do środków ochrony indywidualnej – zakrywa osobisty strój pracownika. Stanowi skuteczną osłonę przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami, które występują na danym stanowisku.

Natomiast zadaniem odzieży roboczej jest ochrona pracownika oraz jego ubrania osobistego przed zniszczeniem czy zabrudzeniem. Jej wybór zależy od specyfiki wykonywanych obowiązków służbowych. Są to np.: koszulki z logo firmy lub fartuchy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *